Vælg en side

“Vores ambition er at være den kollektive trafiks foretrukne digitale platform for mobilbilletter.” 

Digitale billetløsninger i overhalingsbanen
Kofoed & Co er en innovativ IT-virksomhed beliggende i det centrale Odense, hvorfra vi leverer kvalitetssoftware til trafikselskaber, som benytter vores digitale billetløsninger.

Vores digitale platform håndterer over 3 millioner billetkøb årligt i Danmark og er udviklet i tæt samarbejde med den kollektive trafik. 

Helt fra starten har vi inviteret vores kunder med i udviklingen af nye digitale billetløsninger på platformen, der returneres i form af økonomiske stordriftsfordele for dem. Vi forstår indgående den kollektive trafik, hvilket styrker vores kunders salg af mobilbilletter

Enkle og stabile løsninger
Som virksomheden bag den første SMS-billet i Danmark, udvikler vi i dag vores mobilbilletløsninger med mere end et årtis erfaring.

Vores digitale billetløsninger virker hver gang, fordi platformen er gennemprøvet, testet og enkel af bruge. Det betyder en sikker og stabil drift, selv under pres fra tusindvis af kunder der rejser samtidigt.

I mere end 10 år har vores platform automatiseret manuelle processer for den kollektive trafik og gjort det nemmere, hurtigere og mere ligetil at være rejsende i Danmark. 

Det har vi tænkt os at blive ved med.

The sky is the limit

Vi holder til i det centrale Odense, hvor vi i åbne og lyse lokaler plejer et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi stræber efter balancen mellem kundernes og egne interne prioriteter. Der er fart over feltet, og vi er ambitiøse, men vi forstår også at hygge os og samles jævnligt over en ”tech talk”, et spil eller en bid mad.

Vores softwareudviklere arbejder alle full-stack og beskæftiger sig med alt fra serveropsætning og SQL queries til softwarearkitektur og web frontends. Vores arbejdsproces minder om Kanban, da vi har et kontinuerligt flow af opgaver på tværs af kunder og lag i systemet. Vi arbejder ud fra fastlagte retningslinjer og kodestandarder, som aftales i teamet.

”Hos Kofoed & Co er du med til at præge og sammensætte din dag, så den passer både fagligt og privat. Vi er en flad organisation med gode muligheder for at løbe med bolden selv – men også for at sparre med superkompetente kolleger. Her er aldrig langt fra ide til handling”.

Jakob Egon Jespersen, Softwareudvikler

Om os - Digitale billetløsninger - Jakob Egon Jespersen - Softwareudvikler

Har du lyst til at være en del af vores team?

Vi er altid på udkig efter dygtige udviklere

Har du fået lyst til at være en del af vores team? Og mener du, at vi kan være det rette match – som softwareudvikler eller som praktikant eller andet studierelateret, så er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til info@kofoed.co

Vi ser gerne, at du vedhæfter dokumentation for dine evner i form af eksempelkode, henvisning til open-source-udvikling, studieprojekter eller lignende.

Du bedes slette/overstrege dit CPR-nr. i alle de dokumenter, som du fremsender (eksamensbevis etc.).

Vilkår og formålet med dataindsamlingen

Da vi modtager personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om:

 • At KOFOED & CO. ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til kontakte Christian Kofoed – Telefon: 25387776 – Mail: christian@kofoed.co.
 • At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.
 • At retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b samt vores legitime interesse i at kunne vurdere, om du er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer) eller følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger).
 • At oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder vores rekrutteringsbureau/headhunter, vores databehandlere, vores revisor o.l.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn).
 • At vi ved en ansættelse opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. Fører ansøgningen ikke til ansættelse, sletter vi oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.
 • At du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) – og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. at du når som helst kan anmode om indsigt og få berigtiget/opdateret dine personoplysninger.
 • Du har ret til sletning. Oplysningerne slettes hos os senest 6 måneder efter afslag, medmindre eventuelle formueretlige krav ikke er forældede.
 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger, dvs. du kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle dine personoplysninger.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.